Vodáctví je v naší zemi tak rozšířeným sportem, že bychom jej, co se týče masovosti i úspěšnosti na poli vrcholových klání, mohli směle zařadit k fotbalu, hokeji nebo tenisu. Jen si vybavte úspěšné olympioniky, například Martina doktora nebo Lukáše Pollerta. Rychlostní kanoistika i sjezdy či slalom na divoké vodě se také zřejmě zasloužily o podporu udržování tradice vodáctví v rekreačním pojetí, a stačí se podívat na začátku července, jak to vypadá na horním toku Vltavy v kempech ve Vyšším Brodě, v Rožmberku nad Vltavou nebo v Novém Spolí, a bude vám jasno, že vodáctví jen tak z naší krajiny nevymizí.

bosonohá dívka se zmrzlinou

Vodáci, ačkoli se plaví na vodě říční, potřebují paradoxně i vodu pitnou, čerpanou z vrtů nebo z vodovodního řadu, jímanou do kanystru na pitnou vodu 10 l. Může se to zdát až absurdní, ale vodák by bez pitné vody v kanystrech nebo v lahvích mohl při plavbě i zkolabovat pod vlivem dehydratace. Napít se vody přímo z řeky je obrovské riziko, a tak jsou pro vodáky tyto nádoby jediným a navíc i velmi praktickým zdrojem přijímané tekutiny během dne či noci, jestliže si odmyslíme vhodné potraviny, zejména šťavnaté ovoce.

kapka na hladině vody

Kanystr samotný vám je pochopitelně k ničemu, pokud nemáte k dispozici vhodný zdroj pitné vody, proto je pro vodáky zpřístupněna řada míst podél řeky, kde si mohou vodu načepovat, což bývá převážně v kempech, ale jestliže se rozhodnete plout někde v divočině, kde žádné kempy k dispozici nejsou, musíte počítat i s vyšší spotřebou vody pro přípravu pokrmů, pro pití, i hygienické účely, a tak je nutné mít s sebou i odpovídající počet kanystrů pro celou vodáckou výpravu. Kupříkladu máte-li zájem prozkoumat tajemná zákoutí řeky Úhlavy mezi Švihovem a Přešticemi či přímo Plzní, bez kanystrů se tu neobejdete. Kanystry s vodou povezete s sebou v lodích, anebo pokud máte k dispozici pohotovostní vozidlo, mohou být uložené v něm.