Politika je úplnÄ› vÅ¡ude ve svÄ›tÄ› a je také opravdu mnoho lidí, kteří se o politiku hodnÄ› zajímají, i když má na to každý jiný pohled. Jsou tady samozÅ™ejmÄ›, ale také nÄ›kteří lidé, které vůbec politika nezajímá a také se o ní nechtÄ›jí dozvídat různé informace. A to například jedna moje babiÄka, která říkala, že už se kvůli tomu také pÅ™estala dívat na zprávy, protože jí to už velice deprimovalo. Abych se pÅ™iznala, tak já se tomu ani nedivím. Protože když to tak vezmete, tak sedmdesát procent zpráv je o tom, že je to nÄ›co deprimujícího a nebo Å¡patného.

V politice se i relaxuje.

A kde jsou potom ty pozitivní vÄ›ci? SamozÅ™ejmÄ›, že i když se mluví o politice, tak je tam vÄ›tÅ¡inou nÄ›co negativního, co ÄlovÄ›ka potom může také velice těžce poznamenat. TÅ™eba nÄ›kteří lidé jsou potom z toho neÅ¡Å¥astní, že jsou potom depresivní a nebo také mohou trpÄ›t opravdu stresem a Å¡patnou náladou. Například já jsem opravdu hodnÄ› stresový ÄlovÄ›k, takže mÄ› každá hloupost ihned může rozhodit a nebo mÄ› dostat do stresu.

Ne vždy se zadaří.

Dokonce jsem už brala také jednou antidepresiva, protože jsem už neunesla můj rozchod s partnerem, Který navíc se velice angažoval do politiky a mÄ› to také už docela rvalo nervy. Proto jsem si Å™ekla, že když si budu hledat nového partnera, takže bych byla opravdu více než ráda, kdyby se tÅ™eba neangažoval vůbec do politiky a nebo, aby se o politiku ani nezajímal. SamozÅ™ejmÄ›, že to nikomu zakazovat nebudu a je to úplnÄ› každého vÄ›c, co si myslí o politice. A nebo jestli se o politiku ve velkém zajímá. Jenomže tohle bych zase doma nechtÄ›la. Sice se o politiku takhle zajímám pouze jenom rekreaÄnÄ› a tak, co se doÄtu v novinách nebo v Äasopise, ale že bych nÄ›co dohledávala na internetu, abych se dozvÄ›dÄ›la více informací a novinek o politice, tak to tedy vůbec ne. Tohle by mÄ› nebavilo a radÄ›ji si chci žít Å¡Å¥astný a veselý život.