Kvůli globálním změnám klimatu se voda, včetně té podzemní, stává stále vzácnější komoditou. To platí zvláště v naší zemi, která je, co se vody týče, plně závislá na dešťových srážkách. Je tedy pochopitelné, že lidé chtějí vědět, zda právě na jejich pozemku není nějaký větší rezervoár, ze kterého by mohli čerpat.

Problém je, že zjišťování výskytu podzemní vody klasickými metodami je nákladné, a navíc vyžaduje výkopové práce, což může poškodit půdu. Je tedy pochopitelné, že se někteří obrací k alternativním metodám. A jednou z nich je využití služeb proutkařů.

proutkaření je podobné práci s kyvadlem

Jedná se o lidi, kteří jsou podle svého tvrzení schopni najít s pomocí proutků či speciálních virgulí podzemní vodu. Nepotřebují k tomu žádné speciální přístroje, a na pozemku není nutné dělat žádné úpravy. Zdálo by se tedy, že se jedná o to nejlepší řešení. Je však samozřejmé, že to proutkaři nedělají zadarmo. Proto není na škodu zjistit si, zda je za službu proutkař cena, kterou daný člověk požaduje, optimální. Tyto částky se totiž mohou mezi jednotlivými proutkaři značně lišit, a vybrat správně nemusí být jednoduché.

vysoká hladina podzemní vody

Než tedy někomu takovému dáte své peníze, je dobré se přesvědčit, jakou má skutečně úspěšnost. A to není otázka, kterou slyší mnoho proutkařů rádo. Většinou na ni odpoví tím, že dokážou vodu najít prakticky ve všech případech. Tak tomu však skutečně není. Provedené studie totiž ukázaly, že úspěšnost proutkaření není vyšší, než je tomu u běžné náhody a tipování. Výjimkou je, pokud má daný proutkař hydrologické znalosti, avšak pak spoléhá spíše na ně, než na proutky.

Proto je lepší se těmto lidem vyhnout obloukem. Zbytečně tak totiž své peníze vyhodíte, když byste mohli mít mnohem větší jistotu s použitím klasických metod. Ty možná budou dražší a náročnější, avšak dají vám podstatně větší jistotu. Koneckonců, je důvod, proč je proutkaření stále alternativní metodou.