InformaÄní technologie je nÄ›co, co ÄlovÄ›k má každý den, ani se to možná neuvÄ›domuje, ale informaÄní technologie je tady opravdu už dlouho, a to už možná i padesát anebo i více než Å¡edesát let, protože dříve informaÄní technologii využívali lidé, a to hlavnÄ› vÄ›dci anebo takoví lidé, kteří vždycky nÄ›co vynalézali anebo nÄ›co vyuÄovali. A to hlavnÄ› na vysokých Å¡kolách. VÄ›dÄ›li jste, že tÅ™eba například úplnÄ› první poÄítaÄ vážil až sto kilogramů? Ano, věřte mi, bylo to opravdu hodnÄ› těžké. Zatímco dnes tÅ™eba má poÄítaÄ ani ne půl kilogramu, tak dříve to bylo opravdu hroznÄ› veliké.

Technika je všude.

Také si vzpomínám, jak jsem vidÄ›la na internetu fotky jednoho hardwaru, táhlo to myslím osm lidí a vážilo to možná tak dvÄ› stÄ› kilogramů. A to bylo opravdu hodnÄ›, proto jsem ráda, že informaÄní technologie a celkovÄ› poÄítaÄe se takhle zdokonalují a zlepÅ¡ují, že už to není tak těžké. Já si myslím, že kdyby dříve byly ty poÄítaÄe opravdu tak obří, jako bývali tehdy, tak by dneska musel mít doma každý jednu místnost úplnÄ› navíc, kam by dával poÄítaÄ anebo hardware a další přísluÅ¡enství, které by potÅ™eboval ke svému poÄítaÄi. Proto si absolutnÄ› nedokážu pÅ™edstavit, co by lidé už potom dÄ›lali, kdyby vůbec žádný poÄítaÄ už nebyl? Co by se asi tak stalo?

Bez technologie to nejde.

Například já bych se opravdu zbláznila, protože já na poÄítaÄi pracuji, a jeÅ¡tÄ› jich tam uÄím. Navíc si myslím, že už i Å¡kola a další zamÄ›stnání by se bez poÄítaÄů také neobeÅ¡li, protože v dneÅ¡ní dobÄ› je už vÅ¡echno online a informaÄní technologie je tak rozšířená, a tak vyspÄ›lá, že je to až nemožné. Podle mého názoru je tohle vÅ¡echno skvÄ›lé. Já si myslím, že poÄítaÄe už nikdy nevymizí z tohoto svÄ›ta a informaÄní technologie se bude dále a dále vzdÄ›lávat a také zlepÅ¡ovat, aby nám lidem usnadňovala práci a také život. VždyÅ¥ online lidé se už také vzdÄ›lávají a také si tam hrají různé hry. Jsou tam hry také pro dÄ›ti, které je zabaví a nauÄí nÄ›co potÅ™ebného do života.