Pískování neboli tryskání je technologie známá několik desítek let. Je založena na docela jednoduchém principu vhánění abraziva na povrch materiálu tenkou tryskou, čímž vzniká enormní tlak, který nárazem pískovacího materiálu reaguje s povrchem pískovaného obrobku. Pískováním získáme několik zásadních výhod, a o nich bychom si tu mohli krátce popovídat.

starý nátěr

Žádné brusné pasty, papíry a drátěné kartáče – odstraňování koroze, okují, mastnoty a barev z kovových povrchů je někdy nesmírně obtížné a fyzicky namáhavé. Ne vždy se to také podaří tak dokonale, abychom mohli povrch opatřit novým nátěrem. S pískováním jdou stranou veškeré kompromisy, tam je povrch materiálu dokonale zbaven všeho, co tam nepatří.

pískování oceli

Rychlost pracovního procesu – práce se smirkovým plátnem je nejen namáhavá, ale i časově náročná. S pískováním se čas pracovního procesu zkracuje na minimum. Toto oceníte zejména u větších opracovávaných ploch a zakázek více kusů, jako jsou součástky dopravních prostředků, strojů a mechanismů, které pracují v terénu a jsou namáhány povětrnostními vlivy.

Pískovačky externí a vnitřní – pískovačka je pistole, odkud proudí tryskou abrazivo, a tuto technologii lze rozdělit do dvou základních tříd – na pískovačky vnějších povrchů a na pískovací boxy pro opracování malých součástek. Zatímco pískování uvnitř uzavřeného boxu probíhá téměř bezprašně a bezpečně pro obsluhující personál, pískování zvenčí již vyžaduje speciální ochranný oděv, rukavice a kuklu.

Abrazivo – k pískování se využívá několik typů materiálů. Může to být křemičitý písek na pískování, konstrukční či nerezová ocel v podobě drti nebo granulátu, rozdrcené skleněné úlomky nebo skleněné kuličky (balotina), oxid hliníku (korund), ale také například drcený vápenec (dolomit), ecostrip, rozdrcené pecky peckového ovoce, pískovací soda anebo minerály peridot či přírodní do červena zbarvený granát.